Hami nepali global in collaboration

हामी नेपाली ग्लोबल र डाँफे केयरको सहयोगमा, हामी नेपाली ग्लोबल को सदस्यहरू र उनीहरूका परिवारहरूको लागि विश्वभर उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा ल्याउने पहल। अब डाँफे केयरको साथ जोडिनसक्नु हुन्छ अनि टेलिमेडिसिन को मध्यम बाट घरमै बसी विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग सल्लाह, सुझाब लिन सक्नु हुन्छ ।

See More
News
Setting Up Library for Schools in Remote Areas.
Setting Up Library for Schools in Remote Areas.
0%
Health Check-up for Orphans and Old Age People.
Health Check-up for Orphans and Old Age People.
0%
Distribution of Study Materials and Computers to Remote Areas’ School
Distribution of Study Materials and Computers to Remote Areas’ School
0%
Skill Generating Training And Adult Education
Skill Generating Training And Adult Education
100%
f
Board Of Directors
Uddhav Giri

Rocklin  CA

Gyanendra Dhakal

Milford  CT

Radha Sharma

Elmhurst  NY

Arjun Khadka

  CT

Kham Bhatta

Elmhurst  NY

Geeta Lama

 

Ninamma Rai

 

Ambika DC Park

 

Ganga Sharam Poudel

 

Bijaya Dhung

Kavre 

Anjana Shaha

 

Ram Shrestha

 

Copyright © 2021 haminepaliglobal. All Right Reserved Designed By Shubhutech